Persónuverndarstefna Þorpsins vistfélags

Með persónuverndaryfirlýsingu þessari er greint frá því hvernig Þorpið vistfélag ehf., kt. 641018-0230, Suðurlandsbraut 30, 108 Reykjavík (hér eftir „Þorpið vistfélag“) stendur að vinnslu, s.s. söfnun, skráningu, vistun og miðlun persónugreinanlegra upplýsinga um einstaklinga (hér eftir einnig „þú“).
Yfirlýsingin fjallar einkum um vinnslu persónuupplýsinga þegar einstaklingar:
Hafa samband við fyrirtækið, hvort sem það er í gegnum tölvupóst, síma eða samfélagsmiðla. Heimsækja heimasíðu okkar, thorpidvistfelag.is og skrá sig á póstlista okkar.
Þorpið vistfélag vinnur persónuupplýsingar í samræmi við gildandi persónuverndarlöggjöf á Íslandi á hverjum tíma, sem og viðkomandi gerðir samningsins um Evrópska efnahagssvæðið.
Þorpið vistfélag leggur mikla áherslu á að virða réttindi einstaklinga og að öll meðferð persónuupplýsinga sé ávallt í samræmi við gildandi regluverk á hverjum tíma, sem og í samræmi við bestu venjur í atvinnurekstri. Meginstefna Þorpsins vistfélags er ávallt að aðgangur að persónuupplýsingum sé einungis veittur þeim sem þurfi slíkan aðgang.

Hvaða persónuupplýsingum safnar Þorpið vistfélag um þig og hver er tilgangurinn með söfnuninni?
Þorpið vistfélag leggur áherslu á að vinna einungis þær persónuupplýsingar sem nauðsynlegar eru í samræmi við þann tilgang sem liggur að baki söfnun upplýsinganna. Þorpið vistfélag vinnur persónuupplýsingar ekki frekar í óskyldum tilgangi nema einstaklingi sé tilkynnt um slíkt og þá heimild sem vinnslan byggist á.
Þorpið vistfélag safnar, eins og við á hverju sinni, einkum eftirfarandi persónuupplýsingum:
auðkennis- og samskiptaupplýsingum, s.s. nafni, tölvupósti og kennitölu t.d. í tengslum við samskipti í gegnum vefsvæði okkar.
tæknilegum upplýsingum, s.s. IP tölu.
stafrænum fótsporum, s.s. nethegðun.
upplýsingum í tengslum við val á markaðssetningu.
upplýsingum um viðskiptasögu.
Þorpið vistfélag vinnur persónuupplýsingar einkum í þeim tilgangi að:
stunda markaðssetningu og framkvæma greiningar
bregðast við fyrirspurnum, kvörtunum og hrósi frá einstaklingum
uppfylla lagaskyldu sem hvílir á fyrirtækinu
Þegar þú notar heimasíðuna okkar thorpidvistfelag.is söfnum við upplýsingum um notkun þína, þ.e. IP tölu, tegund eða útgáfu vafra sem þú notar, tímasetningu og tímalengd heimsóknar og hvaða undirsíður þú heimsækir innan heimasíðu Þorpsins vistfélags. Hér má finna nánari upplýsingar um notkun okkar á vafrakökum (e. cookies).

Lagalegur grundvöllur fyrir vinnslu
Þorpið vistfélag safnar og vinnur persónuupplýsingar byggt á eftirfarandi heimildum:
Til að uppfylla samningsskyldu. Þessi heimild á einkum við þegar viðskiptavinir eiga í beinum viðskiptum við félagið.
Til að uppfylla lagaskyldu. Þessi heimild á einkum við í tengslum við gögn sem falla undir bókhaldslög.
Til að vernda lögmæta hagsmuni félagsins.
Á grundvelli veitts samþykkis. Þessi heimild á einkum við í tengslum við markaðsefni sem við sendum einstaklingum sem veitt hafa samþykki sitt fyrir slíku. Einstaklingum er ávallt heimilt að draga samþykki sitt til baka, en einstaklingar geta afskráð sig af póstlista með því að smella á hlekk sem finna má neðst í slíkum póstum. Afturköllun samþykkis hefur þó ekki áhrif á vinnslu sem átti sér stað á meðan samþykki var til staðar.

Frá hverjum safnar Þorpið vistfélag þínum persónuupplýsingum?
Við söfnum persónuupplýsingum frá þér, og í vissum tilvikum frá utanaðkomandi aðilum á borð við þjóðskrá.

Hversu lengi geymum við persónuupplýsingar um þig?
Þorpið vistfélag geymir persónuupplýsingar í þann tíma sem nauðsynlegur er til að uppfylla tilgang vinnslunnar eins og greint er frá honum hér að ofan. Þær upplýsingar sem teljast til bókhaldsgagna geymdar í sjö ár samkvæmt bókhaldslögum nr. 145/1994.

Hvenær miðlar Þorpið vistfélag persónuupplýsingum þínum til þriðja aðila og af hverju?
Þorpið vistfélag selur ekki undir neinum kringumstæðum persónuupplýsingar um þig. Þorpið vistfélag miðlar einungis persónuupplýsingum til þriðju aðila þar sem sem slíkt er skylt samkvæmt lögum eða ef um er að ræða þjónustuveitanda, umboðsmann eða verktaka sem ráðinn er af hálfu Þorpsins vistfélags til þess að vinna fyrirfram ákveðna vinnu. Sem dæmi má nefna aðila sem sjá um:
að framkvæma greiningar og senda markaðsauglýsingar
upplýsingatækni- og fjarskiptaþjónustu
Teljist aðili sem Þorpið vistfélag miðlar persónuupplýsingum til vera vinnsluaðili gerir Þorpið vistfélag vinnslusamning við viðkomandi aðila. Vinnslusamningar kveða meðal annars á um skyldu vinnsluaðila til að halda persónuupplýsingum öruggum og að nota þær ekki í öðrum tilgangi. Þorpið vistfélag deilir einnig persónuupplýsingum með þriðja aðila þegar slíkt er nauðsynlegt til að vernda brýna hagsmuni fyrirtækisins, eins og við innheimtu á vanskilakröfu.
Persónuverndaryfirlýsing Þorpsins vistfélags nær ekki til upplýsinga eða vinnslu þriðja aðila en við höfum enga stjórn á né berum ábyrgð á notkun, birtingu eða öðrum verkum þeirra. Við hvetjum þig því til að kynna þér persónuverndaryfirlýsingar þriðju aðila, þ.á.m. vefhýsingaraðilum þeirra síðna sem geta vísað á okkar, hugbúnaðarfyrirtækja á borð við Facebook, Google og Microsoft.

Öryggi persónuupplýsinga og tilkynning um öryggisbrot
Öryggi í vinnslu persónuupplýsinga er Þorpinu vistfélagi mikilvægt og höfum við gripið til viðeigandi tæknilegra og skipulagslegra öryggisráðstafana til að tryggja vernd persónuupplýsinga þinna í takt við stefnu okkar um öryggi. Komi upp öryggisbrot er varðar þínar persónuupplýsingar, og teljist slíkt brot hafa í för með sér mikla áhættu fyrir frelsi og réttindi þín, munum við tilkynna þér um það án ótilhlýðilegrar tafar. Í þessum skilningi telst öryggisbrot atburður sem leiðir til þess að persónuupplýsingar þínar glatast eða eyðist, þær breytist, séu birtar eða óviðkomandi fái aðgang að þeim í leyfisleysi. Hér viljum við þó vekja athygli á því að þær persónuupplýsingar sem þú deilir með okkur á samfélagsmiðlum, t.d. Facebook síðu Þorpsins vistfélags teljast opinberar upplýsingar og ekki á forræði fyrirtækisins þar sem Þorpið vistfélag hafa enga stjórn á slíkum upplýsingum né ber ábyrgð á notkun eða birtingu þeirra. Standi vilji þinn ekki til þess að deila þeim upplýsingum með öðrum notendum eða veitanda samfélagsmiðlaþjónustunnar skaltu ekki deila upplýsingum á samfélagsmiðlum okkar. Við hvetjum þig einnig til að kynna þér persónuverndaryfirlýsingar þessara aðila, Facebook, Google og Microsoft. Athugaðu að þegar þú ferð inn á Facebook síðu okkar, er mögulegt að Facebook komi fyrir vafrakökum í tæki þínu í greiningarskyni.

Réttindi þín
Með fyrirvara um þau skilyrði sem nánar er fjallað um í gildandi löggjöf um persónuvernd, þá átt þú rétt á að:
fá upplýsingar um hvaða persónuupplýsingar fyrirtækið hefur skráð um þig og uppruna þeirra, sem og upplýsingar um hvernig unnið er með persónuupplýsingar um þig,
fá aðgang að þeim persónuupplýsingum sem eru unnar um þig, eða óska eftir að þær séu sendar til þriðja aðila,
persónuupplýsingar þínar séu uppfærðar og leiðréttar ef tilefni er til,
Þorpið vistfélag eyði persónuupplýsingum þínum ef ekki er málefnaleg eða lagaleg skylda til að varðveita þær,
koma á framfæri andmælum ef þú vilt takmarka eða koma í veg fyrir að persónuupplýsingar þínar séu unnar,
afturkalla samþykki þitt um að Þorpið vistfélag megi safna, skrá, vinna eða geyma persónuupplýsingar þínar, þegar vinnsla byggist á þeirri heimild.
Viljir þú nýta rétt þinn getur þú sent skriflega fyrirspurn á personuvernd@thorpidvistfelag.is. Við óskum þess að fyrirspurninni fylgi útfyllt eyðublað sem finna má hér að neðan.
Við munum staðfesta móttöku á beiðninni og að jafnaði bregðast við beiðnum innan mánaðar frá móttöku. Verði ekki unnt að bregðast við innan mánaðar munum við tilkynna þér um töf á afgreiðslu innan mánaðar. Ekki er innheimt gjald þegar einstaklingar nýta rétt sinn í samræmi við ofangreint, nema í þeim tilvikum sem beiðni telst óhófleg eða augljóslega tilefnislaus.
Þú hefur einnig rétt til að leggja fram kvörtun hjá Persónuvernd sjáir þú ástæðu til þess. Upplýsingar um Persónuvernd má finna á heimasíðu þeirra, www.personuvernd.is.

Frekari upplýsingar

Ef þú vilt fá frekari upplýsingar um málefni sem snúa að þínum persónuupplýsingum þá bendum við þér á að hafa samband við skrifstofu Þorpsins vistfélags.
Þorpið Vistfélag ehf.
Suðurlandsbraut 30
108 Reykjavík
620-9966
personuvernd@thorpidvistfelag.is.

Yfirferð og endurskoðun persónuverndaryfirlýsingar Þorpsins vistfélags
Persónuverndaryfirlýsing Þorpsins vistfélags er endurskoðuð reglulega og uppfærð ef tilefni er til. Síðast var stefnan uppfærð þann 18.11.2022.